როგორ შევავსო ლარის ბალანსი?

ლარის ბალანსის შევსება შესაძლებელია რამდენიმე გზით.
ქვემოთ ჩამოთვლილი შევსების გზებიდან დააჭირეთ სასურველს.